territori creatiu és una “clau” més per a ajudar a tot l’alumnat, antic i nouvingut, en l’estudi i la realització de les tasques escolars de les assignatures del Departament d’Arts Plàstiques. A banda, és una finestra oberta per descobrir notícies i curiositats relacionades amb el món de la creativitat i les práctiques artístiques contemporànies.

No oblideu mai perquè es gasta una “clau”, feu-la servir i obriu quan més portes millor…

Obrim la primera?